Aespa elukeskkonna edendamine

Kes koostööd tegid? ●

Aespa on Kohila valla endine aiandusühistute piirkond, kus 2011. aastal loodud asumiselts MTÜ Aespa Kodu teeb tihedat koostööd Kohila vallavalitsusega.

Mis toimus? ●

Aasta-aastalt on Aespa püsielanike arv kasvanud, kuid tänu kohaliku seltsi aktiivsele tegevusele on tekkinud kogukonnatunne ning osaletakse valla oleviku ja tuleviku korraldamises.

Koostöös on läbi viidud mitu ettevõtmist: esimese projektina käivitati kohalik prügimajandus, järgmisena rajati park. Mõlemaid tegevusi toetas vald materiaalselt (raha ja maaga).

Peale esimesi omaalgatusprojekte jätkub koostöö vallaga planeerimise valdkonnas: ühiselt planeeritakse kohalikku veevärki ning liikluskorraldust (valgustus, bussiliiklus, kergliiklustee). Kokkusaamised vallaga on regulaarsed ning koostööd tehakse ka teiste Kohila valla aktiivsete seltsidega, muuhulgas ühiste bussiliinide planeerimisel.

Mis oli tulemus? ●

Kenam elukeskkond, parem taristu ja liikumisvõimalused Aespas ja Kohila vallas.

MTÜ Aespa Kodu