kohalikkoostöö.ee koondab näiteid, juhendeid ja analüüse koostööst kohaliku elu korraldamisel

Koostöö – see on inimeste, organisatsioonide ja avalike asutuste tegutsemine ühise eesmärgi nimel. Koostöö on alternatiiv teistele inimkäitumise põhivormidele – võistlusele ja sundusele –, mida tänapäeval pahatihti kiputakse nägema ainuvõimalike toimimispõhimõtetena.

Avaleht
Avaleht

Koostööst räägitakse sageli nii rahvusvaheliste, üleriigiliste kui ka kohalike asjade ajamisel. Kohalikkoostöö.ee eesmärk on pakkuda tuge koostöö korraldamiseks võimalikult praktilisel moel, sest kahaneva rahvaarvu tingimustes aitab ühiste eesmärkide ja kasu sõnastamine ning selle suunas töötamine säästa aega, raha ja inimesi.