Madle Lippus ● madle (at) linnalabor.ee

Tallinnas Uues Maailmas tegutseva asumiseltsi ühe asutaja ja pikaaegse eestvedajana tegeleb Madle kodanikuna kohaliku tasandi teemadega alates 2008. aastast. Madle peamine huvi on olnud kohalike kaasamine, kohaliku tasandi kommunikatsioon ning koostöö kohaliku omavalitsusega. Peale magistrikraadi omandamist linnakorralduse erialal on kasvanud ka teoreetiline huvi kogukondade ja kohaliku tasandi koostöö toimimise osas. Eksperdina nõustab Madle Tallinna asumiseltse Linnaidee algatuse raames ning koostöös Linnalaboriga on ta viinud läbi mitmeid uuringuid ning kaasamisprojekte kohalike kogukondade ning kohaliku tasandi koostöö paremaks toimimiseks.

Peeter Vihma ● vihma (at) tlu.ee

Peeter tegeleb kodanikeühiskonna sotsioloogia ja etnograafiaga alates 2008. aastast. Viimastel aastatel on ta keskendunud rohkem kogukondade uurimisele ja arendamisele. Peeter on olnud Kassisaba Seltsi algataja ja Uue Maailma seltsi juhatuse liige. Konsultandina on Peeter nõustanud Arengufondi energiaühistute mentorprogrammi ja Linnalabori poolt algatatud asumiseltside koostööd. Alates 2015. aastast kirjutab Helsingi Ülikoolis doktoritööd Eesti kogukondade arengust.

Kontaktid
 Teele Pehk ● teele.pehk (at) kogu.ee

Teele juhatab pisikest sihtasutust Eesti Koostöö Kogu, kus tegeleb muude teemade kõrval arutleva demokraatia edendamisega. Aastatel 2009-2014 oli Teele Linnalabori eestvedaja ja mitmete algatuste eestvedaja: Tallinna kesklinna mereääre ideekorje, Tallinna asumiseltside koostööprojekt Linnaidee, Eesti-Läti urbanistide võrgustamine jne. Urbanistina on ta Jalakäijate Ühingu liige, samuti Telliskivi seltsi liige.

Maria Derlõš ● maria (at) linnalabor.ee

Maria on Eesti Kunstiakadeemia urbanistika magistrant ning alates 2013. aastast kuulub Linnalabori meeskonda. Linnalaboris tegeleb Maria Linnaretkede korraldamisega, urbanistide väljaande “U” veebitoimetamisega ning erinevate linnaruumi uuringute läbiviimisega. MTÜ Lasnaidee ühenduse eestvedajana tegeleb ta Tallinna suurimas linnaosas Lasnamäel koos kohalike elanikega sealse linnaruumi uurimise ja väärtustamisega.

 


Teadmisi kohalikust koostööst toetab
linnateemade kompetentsuskeskus Linnalabor

 linnalabori vektorlogo