Siia on valitud kohaliku koostöö parimad näited,
et tunnustada tegijaid ja inspireerida järgijaid.

Koostöönäited

Lähtume põhimõttest, et kohaliku omavalitsuse osalemine koostegevuses on oluline koostööpõhimõtete levikuks laiemalt. Seepärast eelistame heade näidetena selliseid tegevusi, kus üheks partneriks on omavalitsus. Vaata ka lühikest ülevaadet sellest, kuidas kohalik omavalitsus saab muuta kohalikku elu paremaks rakendades avatud valitsemise põhimõtteid.

Oleme jaganud koostöönäited nelja kategooriasse: ühekordne koostöö, regulaarne koostöö, koostööline teenus ja ühistegeline innovatsioon.

Ootame vihjeid ja häid näiteid, kirjuta meile!

Koostöönäidete kogumine sai alguse Linnalabori, E-riigi Akadeemia ja EMSLi projekti “Avatud valitsemise partnerlus kohalikes omavalitsustes” raames sügisel 2015 korraldatud konkursist. Žüriisse kuulusid Rainer Nõlvak (Teeme Ära!), Külli Taro (Eesti Koostöö Kogu), Artur Talvik (Riigikogu), Aljona Galazan (EMSLi kogukonnapraktika), Anzori Barkalaja (Eesti Külaliikumine Kodukant).