Linnaidee algatus ja Tallinna koostöö hea tava

Kes koostööd tegid? ●

Tallinna asumiseltsid ja Tallinna linnavalitsuse ametid aastatel 2013-2014.

Mis toimus? ●

Töötubade ja arutelude käigus mõeldi läbi asumiseltside omapära, kasud kohalikule omavalitsusele ja teistele osapooltele ning koos linnaametitega koostati koostöö hea tava.

Linnaositi toimunud väliüritustega tõsteti kohalike elanike teadlikkust asumiseltsidest ning seltside tegevusest elukeskkonna ja avaliku ruumi parandamise, kultuurielu aktiveerimise, teenuste osutamise, naabrussuhete tugevdamisega. Tallinna asumiseltside koostööalgatuses osales üle 15 seltsi.

 

Mis oli tulemus? ●

Ligi aasta kestnud Linnaidee algatus tugevdas seltsidevahelist koostööd ja infovahetust, aitas sõnastada asumiseltsi kui kohalike eluolude eksperdi, mis on linnaametitele strateegiline partner. Koostöö tulemusena sündis Tallinna linnaasutuste ja vabaühenduste vahelise koostöö hea tava. Kuigi koostöö hea tava ei saanud linnavolikogu heakskiitu, on see hea raamistik koostööks vabaühenduste ja linnaasutuste vahel.

Loe Linnaidee algatusest ja tehtud kaardistustest

Vt Tallinna asumiseltside kodulehte