Rõuge valla tervisetundide programm

Kes koostööd tegid? ●

Rõuge vallavalitsus ja Rõuge valla 2000 elanikku.

Mis toimus? ●

Rõuge valla tervisenõukogu algatusel ja vallavalitsuse eestvedamisel on loodud projekt, mis ärgitab elanikke tervislikult käituma ja selle kaudu kohaliku eelarve kasutamises osalema.

Tervisetundide programmis kogutakse kokku rõugelaste tervist toetavad teod kas veebi või paberi abil ning arvutatakse kokku tervisetundideks. Kui suve alguseks saadakse kokku 10 000 tervisetundi, siis viib Rõuge vald täide ühe ühise soovi väärtusega kuni 5000 eurot.

Kuni 31. oktoobrini 2015 koguti vallaelanike ettepanekuid, mida teha 5000 euroga. Ettepanek pidi vastama järgmistele kriteeriumitele: kogukonna heaolu ja tervist toetav, käegakatsutav ja ajas püsiv (ehitis, rajatis, objekt), 5000 euro eest teostatav, plaanitav objekt on avalikus ruumis ja kõigile kättesaadav. Saabunud ettepanekute vastavust kriteeriumitele hindas erapooletu komisjon. Novembrikuus toimub kogutud ettepanekute üle rahvahääletus ning 1. detsembril 2015 kuulutatakse välja enim hääli saanud ettepanek, mida vallavalitsus asub teostama, kui kodanikud koguvad kokku 10 000 tervisetundi.

Mis oli tulemus? ●

Välja on pakutud uudne ühistegeline idee, mille teostamine seisab alles ees.

Tervisetunnid

 

Žürii kommentaar

See näide tekitas žüriis palju elevust: tunnustati uudset mõtlemist, vallavanema initsiatiivi ning nutikat viisi, kuidas kohalikke sõna otseses mõttes aktiveerida. Žüriil tekkis ka küsimusi: mis siis saab, kui ei saada kokku 10 000 tervisetundi? Kas siis 5000 eurost investeeringut ei tehta? Kuidas ühildada tehniline lahendus teiste rakenduste, nt Endomondoga? Kuigi mitmed aspektid vajavad edaspidi läbimõtlemist, on see väga võimas ja positiivne algatus.