Valtu küla ujumiskoht

Kes koostööd tegid? ●

Algatajaks oli MTÜ Valtu küla, keda toetas Rapla vallavalitsus, kaasa lõid vabatahtlikud ja ettevõtjad.

Mis toimus? ●

Raplamaal napib suviseid ujumiskohti ning populaarse ujumiskohana kasutatavat järve, mis asub pisikese, 200 elanikuga Valtu küla kõrval, ähvardas kinnikasvamine. Umbes 10 aastat tegutsenud külaselts hakkas omaalgatuslikult külas asuvat järve puhastama ning järve ümbritsevat puhkeala korrastama. Vallavalitsus tuli koheselt ideega kaasa ning toetas ettevõtmist nii nõuga (nt kohaliku omaalgatuse projekti kirjutamisel) kui ka rahaliselt. Järve korrastamisele aitasid kaasa vabatahtlikud ja kohalikest ettevõtjatest annetajad.

Aastaga tehti ära palju töid: järv lasti veest tühjaks, põhi puhastati, kalad suunati jõkke. Suveks oli järves juba ujumiseks piisavalt vett. Järve ümbruse korrastamistööd jätkuvad.

Mis oli tulemus? ●

Üheskoos kindlustati Rapla ümbruskonna elanikele ujumiskoht.

Öökulli järve päästmine